Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

ZÁŠTITA AKCE

Akce se koná pod záštitou primátorky města Brna, JUDr. Markéty Vaňkové, 

hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka

a

radního hl. města Prahy PhDr. Mgr. Víta Šimrala PhD. et PhD. 

Generální partneři